logo

Handsprit Stockholms Bränneri

 

Återfuktande Handsprit från Stockholms Bränneri med fräch doft av Gin. 

Stockholms Bränneri återfuktande handsprit gjord av heads/tails från ginproduktionen. 

DO NOT DRINK

500 ML
Alc/vol 75%


Användning:

Handdesinfektion


Verksamma ämnen:

680 g/kg Etanol och 313g/kg propan-2-OL

 

Dosering:

Påför minst 3 ML och gnid in under minst 30 sek

tills händerna är torra.

75% ALC./VOL

 

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomlig för barn.

Får ej utsättas för värme, heta ytor, gnistor öppna lågor eller

andra antändningskällor. Rökning förbjuden. behållaren skall

vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen: sköj försiktigt

med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att sköja.

Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp. 

Pris 199,00 SEK
Artikel nr HANDSPRIT


Tipsa en vän